(C) 2012 - 2024 by Mourad Louha · All rights reserved.
 Privacy  ·  Imprint

Minden

A következo egy abc sorrendben rendezett listáját Excel funkciók a jelenlegi változat a Microsoft Excel, valamint a fordítás a kívánt nyelven. Fontos tudni, hogy az Excel korábbi verzióiban a fordítások eltéro lehet. A részletes listát a fordítások az egyes funkciókhoz a Microsoft Excel 2010 és a fenti megtalálható a kapcsolódó cikket.

Fordítások

TermékMicrosoft Excel (Office 365)
KategóriaMinden
Fordítandó képlet nyelveHungarian
Fordítás nyelve
AEnglish
AB.ÁTLAGDAVERAGE
AB.DARABDCOUNT
AB.DARAB2DCOUNTA
AB.MAXDMAX
AB.MEZŐDGET
AB.MINDMIN
AB.SZÓRÁSDSTDEV
AB.SZÓRÁS2DSTDEVP
AB.SZORZATDPRODUCT
AB.SZUMDSUM
AB.VARDVAR
AB.VAR2DVARP
ABSABS
ACOSHACOSH
ALAPBASE
ÁEnglish
ÁRPRICE
ÁR.LEJÁRATPRICEMAT
ÁR.LESZÁMPRICEDISC
AEnglish
ARABARABIC
ARCCOSACOS
ARCCOTACOT
ARCCOTHACOTH
ARCSINASIN
ARCTANATAN
ARCTAN2ATAN2
ASCASC
ASINHASINH
ATANHATANH
ÁEnglish
ÁTL.ELTÉRÉSAVEDEV
ÁTLAGAVERAGE
ÁTLAGAAVERAGEA
ÁTLAGHAAVERAGEIF
ÁTLAGHATÖBBAVERAGEIFS
ÁTVÁLTSWITCH
AEnglish
AZONOSEXACT
BEnglish
BAHTKEREK.FELROUNDBAHTUP
BAHTKEREK.LEROUNDBAHTDOWN
BAHTSZÖVEGBAHTTEXT
BALLEFT
BAL2LEFTB
BESSELIBESSELI
BESSELJBESSELJ
BESSELKBESSELK
BESSELYBESSELY
BÉTA.ELOSZLBETA.DIST
BÉTA.ELOSZLÁSBETADIST
BÉTA.INVERZBETA.INV
BIN.DECBIN2DEC
BIN.HEXBIN2HEX
BIN.OKTBIN2OCT
BINOM.ELOSZLBINOM.DIST
BINOM.ELOSZL.TARTBINOM.DIST.RANGE
BINOM.ELOSZLÁSBINOMDIST
BINOM.INVERZBINOM.INV
BIT.BAL.ELTOLBITLSHIFT
BIT.ÉSBITAND
BIT.JOBB.ELTOLBITRSHIFT
BIT.VAGYBITOR
BIT.XVAGYBITXOR
BMRIRR
CEnglish
CELLACELL
CÍMADDRESS
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
CSEREREPLACE
CSERE2REPLACEB
CSONKTRUNC
CSÚCSOSSÁGKURT
DEnglish
DARABCOUNT
DARAB2COUNTA
DARABHATÖBBCOUNTIFS
DARABTELICOUNTIF
DARABÜRESCOUNTBLANK
DÁTUMDATE
DÁTUMÉRTÉKDATEVALUE
DÁTUMSZÖVEGDATESTRING
DÁTUMTÓLIGDATEDIF
DEC.BINDEC2BIN
DEC.HEXDEC2HEX
DEC.OKTDEC2OCT
DELTADELTA
EEnglish
ECMA.PLAFONECMA.CEILING
ÉEnglish
ÉCSRIVDB
EEnglish
ELŐJELSIGN
ELŐREJELZÉSFORECAST
ELŐREJELZÉS.ESIMFORECAST.ETS
ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
ELŐREJELZÉS.ESIM.STATFORECAST.ETS.STAT
ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁSFORECAST.ETS.SEASONALITY
ELŐREJELZÉS.LINEÁRISFORECAST.LINEAR
ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUMCOUPNCD
ELTÉRŐ.EÁRODDFPRICE
ELTÉRŐ.EHOZAMODDFYIELD
ELTÉRŐ.UÁRODDLPRICE
ELTÉRŐ.UHOZAMODDLYIELD
ELTOLÁSOFFSET
ÉEnglish
ÉRTÉKVALUE
ÉRTÉKCSÖKKAMORLINC
ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVELAMORDEGRC
ÉSAND
ÉSZÖSYD
ÉVYEAR
EEnglish
EXP.ELOSZLEXPON.DIST
EXP.ELOSZLÁSEXPONDIST
FEnglish
F.ELOSZLF.DIST
F.ELOSZLÁSFDIST
F.ELOSZLÁS.JOBBF.DIST.RT
F.INVERZF.INV
F.INVERZ.JOBBF.INV.RT
F.PRÓBF.TEST
F.PRÓBAFTEST
FAKTFACT
FAKTDUPLAFACTDOUBLE
FERDESÉGSKEW
FERDESÉG.PSKEW.P
FIPHI
FISHERFISHER
FIXFIXED
FKERESVLOOKUP
FOKDEGREES
FONETIKUSPHONETIC
FORINTDOLLAR
FORINT.DECDOLLARDE
FORINT.TÖRTDOLLARFR
FŰZCONCAT
GEnglish
GAMMAGAMMA
GAMMA.ELOSZLGAMMA.DIST
GAMMA.ELOSZLÁSGAMMADIST
GAMMA.INVERZGAMMA.INV
GAMMALNGAMMALN
GAMMALN.PONTOSGAMMALN.PRECISE
GAUSSGAUSS
GYAKORISÁGFREQUENCY
GYÖKSQRT
GYÖKPISQRTPI
HEnglish
HAIF
HAELSŐIGAZIFS
HAHIÁNYZIKIFNA
HAHIBAIFERROR
HAMISFALSE
HARM.KÖZÉPHARMEAN
HATVÁNYPOWER
HELYETTESUBSTITUTE
HÉT.NAPJAWEEKDAY
HÉT.SZÁMAWEEKNUM
HEX.BINHEX2BIN
HEX.DECHEX2DEC
HEX.OKTHEX2OCT
HIÁNYZIKNA
HIBA.EISERR
HIBA.TÍPUSERROR.TYPE
HIBAFERF
HIBAF.KOMPLEMENTERERFC
HIBAF.PONTOSERF.PRECISE
HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOSERFC.PRECISE
HIBÁSISERROR
HIPERGEOM.ELOSZLÁSHYPGEOMDIST
HIPERHIVATKOZÁSHYPERLINK
HIPGEOM.ELOSZLÁSHYPGEOM.DIST
HIVATKOZÁSISREF
HOL.VANMATCH
HÓNAPMONTH
HÓNAP.UTOLSÓ.NAPEOMONTH
HOSSZLEN
HOSSZ2LENB
HOZAMYIELD
HOZAM.LEJÁRATYIELDMAT
HOZAM.LESZÁMYIELDDISC
IEnglish
IDŐTIME
IDŐÉRTÉKTIMEVALUE
IDŐSZAKI.KAMATACCRINT
IGAZTRUE
INDEXINDEX
INDIREKTINDIRECT
INFÓINFO
INTINT
INVERZ.BÉTABETAINV
INVERZ.FFINV
INVERZ.FISHERFISHERINV
INVERZ.GAMMAGAMMAINV
INVERZ.KHICHIINV
INVERZ.LOG.ELOSZLÁSLOGINV
INVERZ.MÁTRIXMINVERSE
INVERZ.NORMNORMINV
INVERZ.STNORMNORMSINV
INVERZ.TTINV
ISO.HÉT.SZÁMAISOWEEKNUM
ISO.PLAFONISO.CEILING
JEnglish
JBÉFV
JOBBRIGHT
JOBB2RIGHTB
KEnglish
KALK.DÁTUMEDATE
KALK.MUNKANAPWORKDAY
KALK.MUNKANAP.INTLWORKDAY.INTL
KAMATÉRZDURATION
KAMATÉRZ.PERPDURATION
KAMATRÁTAINTRATE
KAPOTTRECEIVED
KARAKTERCHAR
KBKKDBCS
KCS2DB
KCSADDB
KÉPLETISFORMULA
KÉPLETSZÖVEGFORMULATEXT
KÉPZ.ABSZIMABS
KÉPZ.ARGUMENTIMARGUMENT
KÉPZ.COSIMCOS
KÉPZ.COSHIMCOSH
KÉPZ.COTIMCOT
KÉPZ.CSCIMCSC
KÉPZ.CSCHIMCSCH
KÉPZ.EXPIMEXP
KÉPZ.GYÖKIMSQRT
KÉPZ.HÁNYADIMDIV
KÉPZ.HATVIMPOWER
KÉPZ.KONJUGÁLTIMCONJUGATE
KÉPZ.KÜLIMSUB
KÉPZ.LNIMLN
KÉPZ.LOG10IMLOG10
KÉPZ.LOG2IMLOG2
KÉPZ.ÖSSZEGIMSUM
KÉPZ.SECIMSEC
KÉPZ.SECHIMSECH
KÉPZ.SINIMSIN
KÉPZ.SINHIMSINH
KÉPZ.SZORZATIMPRODUCT
KÉPZ.TANIMTAN
KÉPZ.VALÓSIMREAL
KÉPZETESIMAGINARY
KEREK.FELROUNDUP
KEREK.LEROUNDDOWN
KEREKÍTÉSROUND
KERESLOOKUP
KHI.ELOSZLÁSCHIDIST
KHI.PRÓBACHITEST
KHINÉGYZET.ELOSZLÁSCHISQ.DIST
KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBBCHISQ.DIST.RT
KHINÉGYZET.INVERZCHISQ.INV
KHINÉGYZET.INVERZ.JOBBCHISQ.INV.RT
KHINÉGYZET.PRÓBACHISQ.TEST
KICSISMALL
KIMETSZTRIM
KIMUTATÁSADATOT.VESZGETPIVOTDATA
KISBETŰLOWER
KITEVŐEXP
KJÉFVSCHEDULE
KJEGY.ÁRTBILLPRICE
KJEGY.EGYENÉRTTBILLEQ
KJEGY.HOZAMTBILLYIELD
KOCKA.ÉRTÉKCUBEVALUE
KOCKA.FŐTELJMUTCUBEKPIMEMBER
KOCKA.HALMCUBESET
KOCKA.HALM.DBCUBESETCOUNT
KOCKA.HALM.ELEMCUBERANKEDMEMBER
KOCKA.TAGCUBEMEMBER
KOCKA.TAG.TULCUBEMEMBERPROPERTY
KÓDCODE
KOMBINÁCIÓKCOMBIN
KOMBINÁCIÓK.ISMCOMBINA
KOMPLEXCOMPLEX
KONVERTÁLÁSCONVERT
KORRELCORREL
KOVARCOVAR
KOVARIANCIA.MCOVARIANCE.S
KOVARIANCIA.SCOVARIANCE.P
KÖZÉPMID
KÖZÉP2MIDB
KRITBINOMCRITBINOM
KÜSZÖBNÉL.NAGYOBBGESTEP
KVARTILISQUARTILE
KVARTILIS.KIZÁRQUARTILE.EXC
KVARTILIS.TARTALMAZQUARTILE.INC
KVÓCIENSQUOTIENT
LEnglish
LAPSHEET
LAPOKSHEETS
LCSASLN
LEJÁRATI.KAMATACCRINTM
LESZÁMDISC
LIN.ILLLINEST
LKOGCD
LKTLCM
LNLN
LOGLOG
LOG.ELOSZLÁSLOGNORMDIST
LOG.ILLLOGEST
LOG10LOG10
LOGIKAIISLOGICAL
LOGNORM.ELOSZLÁSLOGNORM.DIST
LOGNORM.INVERZLOGNORM.INV
LRÉSZLETKAMATISPMT
MEnglish
MATODAY
MARADÉKMOD
MAXMAX
MAXAMAXA
MAXHAMAXIFS
MDETERMMDETERM
PV
MEDIÁNMEDIAN
MEGBÍZHATÓSÁGCONFIDENCE
MEGBÍZHATÓSÁG.NORMCONFIDENCE.NORM
MEGBÍZHATÓSÁG.TCONFIDENCE.T
MEGTÉRÜLÉSMIRR
MEREDEKSÉGSLOPE
MÉRTANI.KÖZÉPGEOMEAN
METSZINTERCEPT
MINMIN
MIN2MINA
MINHAMINIFS
MKAMATÉRZMDURATION
MMÁTRIXMUNIT
MÓDUSZMODE
MÓDUSZ.EGYMODE.SNGL
MÓDUSZ.TÖBBMODE.MULT
MOSTNOW
MPERCSECOND
MRRRI
MSZORZATMMULT
NEnglish
NAGYLARGE
NAGYBETŰSUPPER
NAPDAY
NAP360DAYS360
NAPOKDAYS
NEGBINOM.ELOSZLNEGBINOMDIST
NEGBINOM.ELOSZLÁSNEGBINOM.DIST
NÉGYZETÖSSZEGSUMSQ
NEMNOT
NEM.SZÖVEGISNONTEXT
NÉVLEGESNOMINAL
NINCSISNA
NMÉNPV
NORM.ELOSZLNORMDIST
NORM.ELOSZLÁSNORM.DIST
NORM.INVERZNORM.INV
NORM.S.ELOSZLÁSNORM.S.DIST
NORM.S.INVERZNORM.S.INV
NORMALIZÁLÁSSTANDARDIZE
NÖVGROWTH
OEnglish
OKT.BINOCT2BIN
OKT.DECOCT2DEC
OKT.HEXOCT2HEX
ÓEnglish
ÓRAHOUR
ÖEnglish
ÖSSZ.MUNKANAPNETWORKDAYS
ÖSSZ.MUNKANAP.INTLNETWORKDAYS.INTL
ÖSSZEFŰZCONCATENATE
ÖSSZES.KAMATCUMIPMT
ÖSSZES.TŐKERÉSZCUMPRINC
ÖSSZESÍTAGGREGATE
OEnglish
OSZLOPCOLUMN
OSZLOPOKCOLUMNS
PEnglish
PADLÓFLOOR
PADLÓ.MATFLOOR.MATH
PADLÓ.PONTOSFLOOR.PRECISE
PÁRATLANODD
PÁRATLANEISODD
PÁROSEVEN
PÁROSEISEVEN
PEARSONPEARSON
PER.SZÁMNPER
PERCEKMINUTE
PERCENTILISPERCENTILE
PERCENTILIS.KIZÁRPERCENTILE.EXC
PERCENTILIS.TARTALMAZPERCENTILE.INC
PIPI
PLAFONCEILING
PLAFON.MATCEILING.MATH
PLAFON.PONTOSCEILING.PRECISE
POISSONPOISSON
POISSON.ELOSZLÁSPOISSON.DIST
PRÉSZLETPPMT
REnglish
RADIÁNRADIANS
RANG.ÁTLRANK.AVG
RANG.EGYRANK.EQ
RÁTARATE
RÉSZÁTLAGTRIMMEAN
RÉSZLETPMT
RÉSZÖSSZEGSUBTOTAL
RNÉGYZETRSQ
RÓMAIROMAN
RRÉSZLETIPMT
SEnglish
SN
SECSEC
SECHSECH
SINSIN
SINHSINH
SOKSZORREPT
SORROW
SOROKROWS
SORÖSSZEGSERIESSUM
SORSZÁMRANK
SQDEVSQ
STHIBAYXSTEYX
STNORMELOSZLNORMSDIST
SZÁMISNUMBER
SZÁM.BETŰVELNUMBERSTRING
SZÁMÉRTÉKNUMBERVALUE
SZÁZALÉKRANGPERCENTRANK
SZÁZALÉKRANG.KIZÁRPERCENTRANK.EXC
SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZPERCENTRANK.INC
SZELVÉNYIDŐCOUPDAYS
SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐLCOUPDAYBS
SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐLCOUPDAYSNC
SZELVÉNYSZÁMCOUPNUM
SZÓR.MSTDEV.S
SZÓR.SSTDEV.P
SZÓRÁSSTDEV
SZÓRÁSASTDEVA
SZÓRÁSPSTDEVP
SZÓRÁSPASTDEVPA
SZORHÁNYFAKTMULTINOMIAL
SZORZATPRODUCT
SZORZATÖSSZEGSUMPRODUCT
SZÖVEGTEXT
SZÖVEG.EISTEXT
SZÖVEG.KERESSEARCH
SZÖVEG.KERES2SEARCHB
SZÖVEG.TALÁLFIND
SZÖVEG.TALÁL2FINDB
SZÖVEGÖSSZEFŰZÉSTEXTJOIN
SZUMSUM
SZUMHASUMIF
SZUMHATÖBBSUMIFS
SZUMX2BŐLY2SUMX2MY2
SZUMX2MEGY2SUMX2PY2
SZUMXBŐLY2SUMXMY2
TEnglish
TT
T.ELOSZLT.DIST
T.ELOSZLÁSTDIST
T.ELOSZLÁS.2SZT.DIST.2T
T.ELOSZLÁS.JOBBT.DIST.RT
T.INVERZT.INV
T.INVERZ.2SZT.INV.2T
T.PRÓBT.TEST
T.PRÓBATTEST
TANTAN
TANHTANH
TÉNYLEGESEFFECT
TERÜLETAREAS
THAIÉVTHAIYEAR
THAIHÉTNAPJATHAIDAYOFWEEK
THAIHÓNAPTHAIMONTHOFYEAR
THAIKARHOSSZTHAISTRINGLENGTH
THAISZÁMTHAIDIGIT
THAISZÁM.EISTHAIDIGIT
THAISZÁMHANGTHAINUMSOUND
THAISZÁMKARTHAINUMSTRING
TÍPUSTYPE
TISZTÍTCLEAN
TIZEDESDECIMAL
TNÉVPROPER
TÖBBSZ.KEREKÍTMROUND
TÖRTÉVYEARFRAC
TRANSZPONÁLÁSTRANSPOSE
TRENDTREND
UEnglish
UNICODEUNICODE
UNIKARAKTERUNICHAR
ÜEnglish
ÜRESISBLANK
UEnglish
URL.KÓDOLENCODEURL
USDOLLARUSDOLLAR
UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUMCOUPPCD
VEnglish
VAGYOR
VÁLASZTCHOOSE
VALÓSZÍNŰSÉGPROB
VARVAR
VAR.MVAR.S
VAR.SVAR.P
VARAVARA
VARIÁCIÓKPERMUT
VARIÁCIÓK.ISMPERMUTATIONA
VARPVARP
VARPAVARPA
VÉLRAND
VÉLETLEN.KÖZÖTTRANDBETWEEN
VIARTD
VKERESHLOOKUP
WEnglish
WEBSZOLGÁLTATÁSWEBSERVICE
WEIBULLWEIBULL
WEIBULL.ELOSZLÁSWEIBULL.DIST
XEnglish
XBMRXIRR
XMLSZŰRÉSFILTERXML
XNJÉXNPV
XVAGYXOR
ZEnglish
Z.PRÓBZ.TEST
Z.PRÓBAZTEST